BẮC KINH: Nhà hoạch định nhà nước của Trung Quốc hôm Chủ nhật cho biết họ sẽ giải phóng lô thịt lợn dự trữ thứ năm do giá lợn gần đây đang ở mức tương đối cao.

Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) cho biết trong một tuyên bố rằng họ sẽ chú ý đến cung và cầu thịt lợn, và tiếp tục giải phóng lượng thịt lợn dự trữ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *