TOKYO, ngày 9 tháng 8: Cung tiền M3 của Nhật Bản tăng 3,0%

vào tháng Bảy so với một năm trước đó, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cho biết vào thứ Ba.

Sau đây là bảng thay đổi tỷ lệ phần trăm trong cung tiền trung bình

cân bằng:

Tất niên

M2 +3,4 +3,3 +3,1 +5,3

M3 +3.0 +3.0 +2.9 +4.6

Thanh khoản rộng nhất +3,8 +3,7 +3,6 +5,5

Để xem toàn bộ bảng, hãy truy cập

http://www.boj.or.jp/en/statistics/money/ms/ms2207.pdf

Từ khóa: KINH TẾ / TIỀN TỆ NHẬT BẢN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.